Home Dịch Vụ Tuyển Dụng Nhân Sự Tuyển thợ nails có kinh nghiệm lương cao tại Naugatuck và Orange

Tuyển thợ nails có kinh nghiệm lương cao tại Naugatuck và Orange

0
412

Golden Nail and Spa ở Naugatuck, CT cần thợ nail nam/nữ, tay chân nước hoặc bột

TIỆM NAIL ĐÔNG KHÁCH CẦN THỢ NẠIL NAM/NỮ, TAY CHÂN NƯỚC OR BỘT, BAO OR ĂN CHIA. GIỜ GIẤC THOẢI MÁI, TIPS VERY VERY GOOD. 90% CAO, KHU MỸ TRẮNG. ĐẶC BIỆT Ở XA CÓ CHỐ Ở. XIN GOI: TOM (203)992-9180
Thông Tin Liên Hệ:
Golden Nail and Spa


Golden Nail and Spa ở Naugatuck, CT cần thợ nail gấp, bao lương

Cần thợ nail Gấp! Bao lương $600/tuần, biết wax $700/tuần, trên ăn chia. ĐặC biệt có chỗ ở cho người ở xa. Vui lòng gọi: 203-992-9180 or 203-543-1408.
Thông Tin Liên Hệ:
Golden Nail and Spa


Nails 2000 ở Orange, CT cần gấp thợ nails có kinh nghiệm làm bột và biết làm pandw

Cần gấp thợ nails có kinh nghiệm làm bột và biết làm pink and white. Khu Orange – mỹ trắng, lương cao, tip hậu, chỗ làm vui vẻ. Xin liên lạc Linda 203-799-0614 or cell 203-980-5453
Thông Tin Liên Hệ:
Nails 2000