Thông tin tuyển dụng của một số tiệm nails tại Warrenville và Brookings

0
Warrenville, SC : Pretty Nails cần thợ nails nữ biết làm tay chân nước không kinh nghiệm sẽ train Cần thợ nails nữ biết làm...

Một số tiệm nails ở Orangeburg và Sumter cần tuyển thợ nails

0
Orangeburg, SC : Star Nails cần thợ nails nam, nữ biết làm bột và tay chân nước Cần thợ nails nam, nữ biết làm bột...

Cần tuyển thợ nails cho một số tiệm nails ở Myrtle Beach SC 29588

0
Myrtle Beach, SC : Nail Pro and Spa cần thợ nail nam/nữ tay nghề giỏi, biết làm pandw hoặc tay chân nước Cần thợ nail...

Thông tin tuyển dụng của một số tiệm nails ở Mount Pleasant và Myrtle...

0
Mount Pleasant, SC : Modern Nails and Spa cần thợ nails gấp, có bằng SC Cần thợ nails gấp, bao lương $800/tuần, có bằng SC....

Thông tin tuyển dụng của một số tiệm nails ở Lexington và Manning

0
Lexington, SC : Bella Nail's & Spa cần thợ nails có bằng SC, có kinh nghiệm Cần thợ nails có bằng SC, có kinh nghiệm,...

Một vài tiệm nails ở Johns Island và Ladys Island cần tuyển thợ nails

0
Ladys Island, SC : Christine's Nails cần gấp thợ nails, có bao lương và tip cao Cần gấp thợ nail, bao lương $800/tuần. Tiệm khu...

Cần tuyển thợ nails cho một số tiệm nails ở Hartsville Greenwood và Greenville

0
Hartsville, SC : Lucky Nails cần thợ nails nam/nữ có kinh nghiệm làm pink and white Cần thợ nails nam/nữ có kinh nghiệm làm pink...

Thông tin tuyển dụng của một số tiệm nails ở Florence

0
Florence, SC : Freedom Nails cần thợ nail có kinh nghiệm làm tay chân nước hay biết làm everything càng tốt Cần thợ nail có...

Một vài tiệm nails ở Columbia Darlington và Fort Mill cần tuyển thợ nails

0
Columbia, SC : Super Nails cần gấp thợ nail nam/nữ có kinh nghiệm Cần gấp thợ nail nam/nữ có kinh nghiệm, có bằng SC, làm...

Cần tuyển thợ nails cho một vài tiệm nails ở Charleston và Chester SC...

0
Charleston, SC : Nail Palace cần thợ nails có kinh nghiệm Cần thợ nails có bằng SC, có kinh nghiệm, làm khu Mỹ trắng sang...
- Advertisement -

LATEST NEWS

MUST READ