Cần tuyển thợ nails cho các tiệm nails tại Miami FL 33180

0
709

Regal Nails Salon and Spa ở Miami, FL cần thợ nails nam và nữ biết làm bột 

Cần tuyển thợ nam và nữ biết làm bột tốt, everything càng tốt. Tiệm nằm trong walmart lớn ở khu vực Doral, có thể bao lương hoặc ăn chia theo khả năng. Chi tiết xin liên lạc Giềng 305-846-6408 hoặc 786-260-6362.
Thông Tin Liên Hệ:
Regal Nails Salon and Spa


Aventura Salon tại Miami, FL cần thợ nails làm bột, ưu tiên thợ nữ

Cần thợ nails làm bột (Pedicure and Manicure ok).ưu tiên cho thợ Nữ. Thợ ở xa có chỗ ở. Tiệm vùng Mỹ trắng, ăn chia hoặc bao lương tùy theo khả năng. Xin liên lạc: Work: 305-936-0553 or Cell: 786-442-7362 (Tuyết) or 305-873-4021 (Kevin).
Thông Tin Liên Hệ:
Aventura Salon (New One)
Địa Chỉ: 20335 Biscayne Blvd, Aventura, FL – 33180


Icon Nail Spa tại Miami, FL cần thợ biết làm PandW và tay chân nước

Cần thợ biết làm PandW và tay chân nước, lương ăn chia tùy theo khả năng. Tiệm trong khu plaza ở Doral-FL, Mỹ trắng, tip cao, chỗ làm vui vẻ. Xin liên lạc: Work: 305-403-0000 or Cell: 954-303-5120.
Thông Tin Liên Hệ:
Icon Nail Spa