Cần nhiều thợ nails cho các tiệm nails tại San Luis Obispo và San Leandro

0
741

Marigold Nails tại San Luis Obispo, CA cần nhiều thợ nails biết làm bột và tay chân nước

Tiệm đông khách vùng San Luis Obispo (cách San Jose 3 tiếng) khu Mỹ trắng, giá cao, tip hậu. Cần gấp nhiều thợ nails biết làm bột, tay chân nước, biết waxing càng tốt. Mọi chi tiết, liên hệ: (714)244-9958 hoặc (805)541-6120 hoặc (805)215-5900.
Thông Tin Liên Hệ:
Marigold Nails


Tiffanys Nail Care tại San Leandro, CA cần nhiều thợ nails biết làm chân tay nước và bột

Tiệm đang cần nhiều thợ nails, chân tay nước biết bột càng tốt. Tiệm sẽ train cho thợ mới. Xin liên lạc số phone tiệm
Thông Tin Liên Hệ:
Tiffanys Nail Care


Zing Hair and Nail tại San Leandro, CA cần thợ tóc biết làm tay chân nước

Tiệm Làm zing Hair and Nail o San Leandro California cần thợ tóc biết làm tay chân nước. Cám ơn! (510) 353-4982 or (510) 564-4847