Tiệm nail tại Stratford và Rocky Hill cần tuyển thợ làm nails

0
760

Hollywood Nails Salon tại Stratford, CT cần thợ nails có kinh nghiệm làm gel color, làm bột và pandw

Cần thợ nails có kinh nghiệm làm gel color Làm bột and pink and white Liquid gel bao lương $700-$800 tuần. Qúy vị có nhu cầu việc làm xin vui lòng, gọi Tiệm (203) 385-5099 Cell (203) 690-8592 Gặp Quang
Thông Tin Liên Hệ:
Hollywood Nails Salon


Mindy nails ở Stratford, CT cần thợ nail, không cần kinh nghiệm có thể training

Cần thợ nail. Không cần kinh nghiệm có thể… chỉ thêm. Tiệm nằm trong khu mỹ trắng tip cao. Xin liên lạc với minh # 203-243-7381
Thông Tin Liên Hệ:
Mindy nails


Fashion Nails ở Rocky Hill, CT cần thợ nails nữ có kinh nghiệm làm bột và gel

Cần thợ nails nữ có kinh nghiệm làm bột và gel. Bao lương hơn chia. Làm khu Mỹ Trắng ở Rocky Hill-CT. Xin liên lạc: 860-529-7380.
Thông Tin Liên Hệ:
Fashion Nails