TOM TUNG HOANG & ASSOCIATES

ATTORNEY ADN COUNSELOR AT LAW

Bạn cần thuê luật sư ở Houston? Bạn muốn được luật sư người Việt tư vấn pháp luật cho bạn ở Houston? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi, chúng tôi là những người luật sư người Việt ở Houston luôn sẵn sàng hỗ trợ pháp lý cho bạn!

  • Family Law, Divorce, Child Support (Luật sư nhận hồ sơ luật gia đình, ly dị, cấp dưỡng con cái)
  • Criminal Law, DWI (Luật sư nhận hồ sơ lái xe khi say rượu)
  • Nail Salon Violations (Luật sư nhận hồ sơ Nail Salon bị vi phạm)
  • Personal Injuries, Major Car/Truck/Bus accidents (Luật sư nhận hồ sơ tai nạn xe cộ, xe tải, xe bus)
  • Medical Malpractice (Luật sư nhận hồ sơ bất cẩn y tế)
  • Domecstic Violence, Assault (Luật sư nhận hồ sơ bạo hành gia đình)
  • Civil Litigation (Luật sư nhận hồ sơ kiện tụng quyền công dân)

VUI LÒNG NÓI BẠN GỌI TỚI TỪ HOUSTON 8888 ĐỂ ĐƯỢC GIẢM GIÁ 10%

TEL: 832-282-8681 (24/7)

SÀI GÒN HOUSTON PLAZA

10613 BELLAIRE, SUITE 298 HOUSTON, TX 77072