Một số tiệm nail đang cần tuyển thợ 77077 77069 77083

0
730

Houston 77077 cần tuyển thợ bột biết làm đủ thứ

NEW NEW
Tiệm nails trên đường Westheimer, cần thợ bột biết làm đủ thứ. Bao lương tùy theo khả năng. Xin gọi (281) 679-6470


Cần tuyển thợ nail, bao lương Houston 77069

CẦN THỢ NAILS
Cần thợ bột, bao lương $700 / 6 ngày. Tiệm vùng 249 & 1960. Chổ làm việc vui vẻ thoải mái.
Xin liên lạc Tuấn: 832-213-8636


Houston 77083 cần thợ massage biết cắt tóc nam hoặc biết làm chân tay nước càng tốt

CẦN THỢ
Cần thợ massage biết cắt tóc nam hoặc làm chân tay nước càng tốt. Tiệm mở cửa từ 10:00 am – 7:00 pm. Tiệm ở Hwy 6 & Bellaire. Chủ không làm để cho thợ tự làm tự quản lý khách, chổ làm việc có nhiều phát triển build khách ổn định lâu dài, làm việc thoải mái & vui vẻ. Làm full-time, part-time hay ngày nào cũng được. Xin liên lạc 832-586-5681.