Một số tiệm nail cần tuyển thợ có kinh nghiệm 77086 77047 77479

0
666

Houston 77086 cần tuyển thợ làm nail

Cần thợ Nail! Tiệm Đan đông khách ở gần phi trường Bush. Cầm gấp thợ Nail biết làm pink and white, ombré, dipping, shellac. Chỗ làm thoãi mái, vui vẽ. Bao lượng cả năm $700-$850. Xin liên lạc 832-672-0860


Houston 77047 cần tuyển thợ làm bột và chân tay nước

Chổ làm vui vẻ hoà đồng, đóng cửa Chúa Nhật. Chủ thoải mái, không trừ tiền supply. Cần thợ bột và chân tay nước. Tiệm mặt tiền Beltway 8 gần Pearland và 288. Cách Scardale 15 phút, Bellaire 30 phút. Bao lương hoặc ăn chia có thể thương lượng. KHANH: 281-827-6421.


Cần thợ gấp ở Sugar Land 77479

CẦN THỢ GẤP
Tiệm ở Sugarland cần thợ bột và chân tay nước. Lương $800 – $1,300/tuần.
Xin liên lạc Sơn 281-250-2939.