Cần tuyển thợ nails cho một số tiệm nails ở McDonough Fishers và Kokomo

0
750

Cần thợ nails biết làm everything hoặc tay chân nước tại Mcdonough, GA

CẦN THỢ NAIL BIẾT LÀM ĐỦ THỨ HOẶC TAY CHÂN NƯỚC – FULL-TIME OR PART-TIME. TIỆM NAIL NẰM TRONG KHU TARGET CUA MCDONOUGH, GA. CÁCH CHỢ TRINH 15 PHÚT. LOOKING FOR EXPERIENCE NAIL TECH FULL/PART-TIME TO JOIN OUR TEAM. ONLY 15 MINS FROM MORROW. PLEASE CALL: 678-432-7878 (CHRIS OR EVE)


Luxury Nails tại Fishers, IN cần gấp thợ nails có bằng indi, khu Mỹ trắng, tips cao

Cần gấp thợ nail có bằng indi, lương thoa thuan. Tiệm nam sat cho Krogers khu Mỹ trắng, tips cao. ĐảM bảo 100% không khí làm việc thoải mai.
Dia chi tiệm: Luxury Nails – 9789 E 116th st, Fishers, IN 46236
Xin liên hệ (317) 918-6121


Cần gấp thợ bột hoặc chân tay nước, có chỗ ở cho thợ ở xa tại Kokomo, IN

Cần Gấp Gấp Gấp! Thợ bột hoặc chân tay nước (Vợ Chồng càng tốt) có chổ ở cho thợ ở xa. Tiệm khu Mỹ Trắng tip cao, tiệm làm không khí Gia Đình. Bao lương hoặc ăn chia tùy ý. Anh chị nào thật lòng xin liên hệ Quốc (260) 246-3749 thanks