Home Dịch Vụ Tuyển Dụng Nhân Sự Thông tin tuyển dụng của một số tiện nail 77056 77275 77433

Thông tin tuyển dụng của một số tiện nail 77056 77275 77433

0
368

Houston 77056 cần thợ bột giỏi bao lương

BAO $800 – $1000
Cần thợ bột giỏi bao lương từ $800 – $1000 /6 ngày. Thợ chân tay nước biết wax 6 ngày bao $700. Bao lương quanh năm hơn ăn chia. Tiệm trong Galleria Mall khách sang tip cao, chổ làm việc vui vẻ hòa đồng. Xin liên lạc 832-913-9370 or 713-622-3130


Houston 77275 cần tuyển thợ có kinh nghiệm

Cần gấp thợ bột, thợ chân tay nước, và thợ eyelash, bao lương $800 – $900/ 6 ngày, nghỉ ngày Chủ Nhật, tiệm vùng Tomball (249) khu Mỹ trắng, tip cao. Xin liên lạc Tracy (832) 228-3077.


Cypress 77433 cần thợ làm bột full hoặc part time

Tiệm Nail ở Cypress trên Fry Road gần chợ Cà Mau cần gấp thợ bột full-time và part-time, bao lương không trừ tiền supply, xin gọi Jayla (832) 235-6455 can thợ chân tay nước full-time va part-time