Cần tuyển thợ nail có kinh nghiệm bao lương 77449 77024 75757

0
692

Katy 77449 cần một thợ bột và thợ chân tay nước

Cần một thợ bột và một thợ chân tay nước, không cần làm Chủ Nhật, không cần biết tuổi tác. Vui lòng liên lạc 832-361-8316 or 281-300-7933


Houston 77024 cần tuyển một thợ nữ giỏi bao lương nếu cần

Tiệm ở Memorial, khu Mỹ Trắng, tips cao ($300/ tuần). Cần thợ Nữ giỏi bột, dipping và chân tay nước, làm 6 ngày/1 tuần, lương thợ bột trên $750, thơ CTN trên $650/tuần. Tiệm sang, trong khu shopping lớn, nhiều khách walk-in, nghĩ ngày Chủ Nhật, bao lương nếu cần. Xin liên lạc: Julie, phone: 281-315-0585.


Bullard 75757 tiệm đang cần thợ bột và chân tay nước

Tiệm nails ở Bullard, cách Houston 3.5 tiếng, Dallas 1.5 tiếng, cần tuyển thợ bột và thợ chân tay nước, không phân biệt tuổi tác, bao lương quanh năm, bột $1000 trở lên, chân tay nước $900 trở lên, có nhà riêng để ở cho thợ, không phải share với ai, tiệm khu Mỹ trắng, tip cao, giá cao, gọi đi làm liền, xin liên lạc (903) 710-2342 (682) 365-8966