Tuyển thợ nails có kinh nghiệm lương cao tại Naugatuck và Orange

0
629

Golden Nail and Spa ở Naugatuck, CT cần thợ nail nam/nữ, tay chân nước hoặc bột

TIỆM NAIL ĐÔNG KHÁCH CẦN THỢ NẠIL NAM/NỮ, TAY CHÂN NƯỚC OR BỘT, BAO OR ĂN CHIA. GIỜ GIẤC THOẢI MÁI, TIPS VERY VERY GOOD. 90% CAO, KHU MỸ TRẮNG. ĐẶC BIỆT Ở XA CÓ CHỐ Ở. XIN GOI: TOM (203)992-9180
Thông Tin Liên Hệ:
Golden Nail and Spa


Golden Nail and Spa ở Naugatuck, CT cần thợ nail gấp, bao lương

Cần thợ nail Gấp! Bao lương $600/tuần, biết wax $700/tuần, trên ăn chia. ĐặC biệt có chỗ ở cho người ở xa. Vui lòng gọi: 203-992-9180 or 203-543-1408.
Thông Tin Liên Hệ:
Golden Nail and Spa


Nails 2000 ở Orange, CT cần gấp thợ nails có kinh nghiệm làm bột và biết làm pandw

Cần gấp thợ nails có kinh nghiệm làm bột và biết làm pink and white. Khu Orange – mỹ trắng, lương cao, tip hậu, chỗ làm vui vẻ. Xin liên lạc Linda 203-799-0614 or cell 203-980-5453
Thông Tin Liên Hệ:
Nails 2000