Thông tin tuyển dụng của một số tiện nail 77056 77275 77433

0
690

Houston 77056 cần thợ bột giỏi bao lương

BAO $800 – $1000
Cần thợ bột giỏi bao lương từ $800 – $1000 /6 ngày. Thợ chân tay nước biết wax 6 ngày bao $700. Bao lương quanh năm hơn ăn chia. Tiệm trong Galleria Mall khách sang tip cao, chổ làm việc vui vẻ hòa đồng. Xin liên lạc 832-913-9370 or 713-622-3130


Houston 77275 cần tuyển thợ có kinh nghiệm

Cần gấp thợ bột, thợ chân tay nước, và thợ eyelash, bao lương $800 – $900/ 6 ngày, nghỉ ngày Chủ Nhật, tiệm vùng Tomball (249) khu Mỹ trắng, tip cao. Xin liên lạc Tracy (832) 228-3077.


Cypress 77433 cần thợ làm bột full hoặc part time

Tiệm Nail ở Cypress trên Fry Road gần chợ Cà Mau cần gấp thợ bột full-time và part-time, bao lương không trừ tiền supply, xin gọi Jayla (832) 235-6455 can thợ chân tay nước full-time va part-time