Thông tin tuyển dụng của một số tiệm nail tại Kissimmee Live Oak và Miramar Beach

0
678

Cần thợ nail biết làm mọi thứ, bột, sns tại Kissimmee, FL

Cần thợ nail làm biết mọi thứ, với bột, SNS. Boa lương với bonus. Need nail tech know acrylic and SNS, minimum weekly cover and sign on bonus. (407)847-2288


Natural Nail ở Live Oak, FL cần gấp thợ nails có kinh nghiệm

Cần gấp thợ nail nam/nữ có kinh nghiệm. Có chỗ ở cho thợ ở xa. Mọi chit tiết xin liên lạc: (404) 510-1088. Nơi làm việc vui vẻ, thoải mái, tip cao, gọi đi làm liền
Thông Tin Liên Hệ:
Natural Nail


Market Shops Nails and Spa ở Miramar Beach, FL cần thợ nail nữ có kinh nghiệm làm tay chân nước

Cần thợ nail nữ có kinh nghiệm làm chân tay nước, gel, biết làm waxing càng tốt. Bao lương $750-$1,000/week tùy theo khả năng, Khu Mỹ trắng, tip cao. Xin liên lạc : Khanh cell (507)202-1869.
Thông Tin Liên Hệ:
Market Shops Nails and Spa