Cần tuyển thợ nails cho một vài tiệm nails ở Charleston và Chester SC 29407 29706

0
760

Charleston, SC : Nail Palace cần thợ nails có kinh nghiệm

Cần thợ nails có bằng SC, có kinh nghiệm, làm khu Mỹ trắng sang trọng, tip cao. Bao lương cao tùy kinh nghiệm. Xin vui lòng gọi: 843-556-9542
Thông Tin Liên Hệ:
Nail Palace


Cần thợ gấp, lương cao, tip hậu tại Charleston, SC

Tiệm đông khách, cần thợ gấp, lương cao, tip hậu. Xin liên lạc Quyên 843-810-4827. Nơi làm việc vui vẻ, thoải mái, tip cao, gọi đi làm liền
Thông Tin Liên Hệ:
Địa Chỉ:, Charleston, SC – 29407


Tiệm đông khách cần gấp thợ nail ở Chester, SC

Tiệm đông khách cần gấp thợ nail. Tiệm gần Rock Hill, SC. Xin liên hệ: (980)322-4036. Nơi làm việc vui vẻ, thoải mái, tip cao, gọi đi làm liền
Thông Tin Liên Hệ:
Địa Chỉ:, Chester, SC – 29706